Inbouwadvies automatische versnellingsbak

Om problemen te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Controleer voordat u begint met inbouwen

  • - of de geleverde bak het juiste type is.
  • - de geleverde bak op eventuele (transport)schade.
  • - alle oliekeerringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.

2. Extra aandachtspunten:

- Bij uitvoering met een externe oliekoeler:
- Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie dient u de oliekoeler altijd ‘aantoonbaar’ te vernieuwen. De olieleidingen van bak naar koeler dient u zorgvuldig te reinigen. Een verstopt en/of vervuild systeem kan veel schade aanrichten aan de nieuwe bak.
- Bij uitvoering met een geïntegreerde oliekoeler:
- Normaal gesproken, leveren wij de automaatbak met oliekoeler. Die kunt u gewoon laten zitten. Mocht deze beschadigd zijn of toch niet meegeleverd zijn, dan dient u deze te vernieuwen. Nooit overbouwen van de oude bak!! Een verstopt en/of vervuild systeem kan veel schade aanrichten aan de nieuwe bak.
- Koppelomvormer: Let erop dat de koppelomvormer diep genoeg in de bak zit en dat deze tijdens het monteren niet naar voren schuift.
- Olie vullen: Volg altijd de dealerspecificatie voor viscositeit, vulhoeveelheden en vulprocedure. Let op: Veel bakken hebben meerdere oliesystemen, zorg dat alle systemen correct gevuld worden.
- Controle: Na de proefrit nogmaals oliepeil controleren en controle op eventuele lekkages.
- Volg (de)montagevoorschriften volgens fabrieksgegevens (aanhaalmomenten etc.)

3. Overig:

- Oliekeerringen vallen buiten de garantie.
- Oude bak retour naar Autobedrijf Brooks (tenzij anders afgesproken).
- Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.