Inbouwadvies handgeschakelde versnellingsbak

Om problemen te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Controleer voordat u begint met inbouwen

- of de geleverde bak het juiste type is.
- de geleverde bak op eventuele (transport)schade.
- alle oliekeerringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.

2. Extra aandachtspunten:

- Oliepluggen: Voorzie vul-, niveau- en aftappluggen van nieuwe dichtringen.
- Olie vullen: Volg altijd de dealerspecificatie voor viscositeit, vulhoeveelheden en vulprocedure. Let op: Sommige bakken hebben meerdere oliesystemen, zorg dat alle systemen correct gevuld worden.
- Controle: Na de proefrit nogmaals oliepeil controleren en controle op eventuele lekkages.
- Volg (de)montagevoorschriften volgens fabrieksgegevens (aanhaalmomenten etc.)

3. Overig:

- Oliekeerringen en eventueel meegeleverde druklagers vallen buiten de garantie.
- Oude bak retour naar Autobedrijf Brooks (tenzij anders afgesproken).
- Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld als advies aan onze klanten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Richtlijnen van de fabrikant hebben altijd voorrang.